• Білявський Г. О., Фурдуй Р. С.. Основи екологічних знань. 1997
  • У підручнику розглянуто основні теоретичні і практичні питання сучасної екології із залученням найновіших матеріалів, у формі й обсязі, достатніх для формування високого рівня шкільної екологічної освіти для загальноосвітніх шкіл.